Minuty czytania: 4

Jak zrobić wykres interaktywny – przykład z włączaniem serii danych

Wszyscy wiemy, że mniej znaczy więcej. Ta prawda w szczególny sposób sprawdza się w przypadku wizualizacji danych. Pozostawienie na wykresie tylko najważniejszych danych jest kluczowe dla dobrego odbioru informacji jakie chcemy przekazać.

Często jest jednak tak, że mamy mało miejsca albo z innych powodów na jednym wykresie musimy pokazać dużą ilość informacji. W takich przypadkach można wykorzystać jedną z możliwości prezentowania danych – wykres interaktywny.

W tym artykule pokażę Ci prosty sposób, dzięki któremu umożliwisz końcowemu odbiorcy włączanie, bądź wyłączanie wybranych informacji na wykresie.

Ludzie trzymający telefony i tablety - wykres interaktywny


Wykres interaktywny: od czego zacząć

Zacznijmy od tego, że na jednym wykresie chcemy prezentować sprzedaż, zysk i liczbę klientów na przestrzeni lat. Dane wyglądają tak:

Tabela z danymi: sprzedaż, zysk, liczba klientów


Dane o sprzedaży i zysku pokażemy jako wykres kolumnowy, a liczbę klientów w postaci wykresu liniowego. Jednocześnie chcemy umożliwić końcowemu odbiorcy możliwość zobaczenia: jednej, dwóch lub trzech informacji na raz. To znaczy, że musimy przygotować mechanizm, który pozwoli wyłączać i włączać wybrane serie danych.

Dlatego też, musimy przygotować dwie rzeczy:

 1. Mechanizm wyboru – tu w postaci listy rozwijanej.
 2. Odrębną tabelę, która pozwoli na pokazywanie, bądź wyłączanie danych na wykresie.

Wykres interaktywny: przygotuj dane

Możesz wspólnie ze mną zrobić cały wykres. W tym celu ściągnij plik początkowy.

Na początku tworzymy listę rozwijaną dla każdej z kategorii, tak aby można było za ich pomocą włączyć i wyłączyć daną informację na wykresie. Ja zrobiłem to w zakresie komórek C17:E17.

Listy rozwijane


Teraz musisz utworzyć lustrzaną kopię tabeli z danymi, która będzie podstawą do utworzenia wykresu. W tej tabeli dodamy formuły, które pozwolą na pokazywanie, bądź ukrywanie poszczególnych danych na wykresie. Tabelę tworzysz w dowolnym miejscu ale najlepiej gdyby nie była bezpośrednio widoczna dla końcowego użytkownika. W końcu jest to tylko pomocniczy zakres danych. Ja utworzyłem ją w zakresie G9:J15.

Kolejne kroki wyglądają tak:

 • Pozostaw nazwy nagłówków i lata jako wartości – nic nie zmieniamy.
 • W pierwszej komórce, gdzie mają się znaleźć dane o sprzedaży (komórka H10) wstawiamy formułę:
=JEŻELI($C$17="Tak";C10;BRAK())
 • Formuła odczytuje zawartość z listy rozwijanej i jeżeli jest tam wartość „Tak” – pokazuj wartości na wykresie – to w tabeli pomocniczej pokaże się odpowiednia wartość sprzedaży z podstawowej tabeli z danymi. Jeżeli natomiast, z listy wybrano wartość „Nie” – w tabeli pomocniczej pokaże się błąd #N/D!. Dzięki temu, osiągniemy pewien efekt na wykresie. Ale o tym później.
 • W kolejnym kroku robimy podobną operację dla kolumn z zyskiem i liczbą klientów. Formuły w komórkach I10 i J10 będą wyglądały następująco:
=JEŻELI($D$17="Tak";D10;BRAK())
=JEŻELI($E$17="Tak";E10;BRAK())
 • Dalej pozostaje nam skopiować wszystkie stworzone formuły, w dół do zakresu komórek H15:J15.
 • W wyniku powyższych działań otrzymamy tabelę:
Tabela z danymi - pomocnicze formułyUtwórz wykres interaktywny

Dane przygotowane, a więc czas na utworzenie wykresu. Postępuj wg następującego schematu:

 • Zaznacz dane w komórkach H9:J15, a następnie na wstążce WSTAWIANIE, wybierz polecenie WSTAW WYKRES KOLUMNOWY.
Wstawianie wykresu kolumnowego


 • Na wykresie zauważysz, że brakuje etykiet osi poziomej, czyli lat. Zaznacz wykres i klikając prawym przyciskiem myszy wybierz ZAZNACZ DANE, a następnie EDYTUJ etykiety osi poziomej wybierając zakres danych w którym znajdują się lata (komórki G9:J15)
 • Zamieńmy kategorię z liczbą klientów na wykres liniowy. W związku z tym, zaznacz słupki z tą informacją na wykresie i wybierz polecenie ZMIEŃ TYP WYKRESU SERYJNEGO. Dodatkowo zaznacz znacznik w kolumnie OŚ POMOCNICZA, szczególnie jeżeli dane dla tej kategorii znacznie odbiegają (ilościowo czy merytorycznie) od pozostałych danych (liczba klientów vs. sprzedaż / zysk)
Zmiana typu wykresu na liniowy
 • Dostosowujemy wykres wg upodobań. Ja nałożyłem na siebie słupki kategorii sprzedaży i zysku oraz zmieniłem formatowania. Końcowy efekt wygląda tak:
Wykres kolumnowy i liniowy


Efekt końcowy

Powyższe zmiany pozwalają nam osiągnąć efekt interaktywności. To znaczy, że możemy za pomocą list rozwijanych włączać i wyłączać poszczególne dane: sprzedaż, zysk i liczbę klientów.

W tabeli pomocniczej zastosowałem funkcję BRAK(), która daje błąd #N/D!. Dzięki temu na wykresie nie są widoczne serie danych z wartościami zerowymi. W konsekwencji taka seria danych jest niewidoczna.

Wykres interaktywny


Końcowy plik możesz ściągnąć stąd.

Podsumowanie

W artykule opisałem przykład wykresu interaktywnego, który pozwala na włączanie i wyłączanie danych na wykresie. Wykorzystałem w nim bardzo proste mechanizmy: listy rozwianej, funkcji: JEŻELI i BRAK().

Oczywiście to nie jedyny sposób na interaktywność z użytkownikiem. Można stosować także inne elementy jak chociażby checkboxy i wykorzystywać bardziej zaawansowane techniki z wykorzystaniem funkcji PRZESUNIĘCIE. Niezwykle proste, a zarazem efektowne jest użycie fragmentatorów w tabelach przestawnych.

Zachęcam Cię do dalszych ćwiczeń. Wykres interaktywny jest bowiem nie tylko efektowny ale pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni do prezentacji danych.


Masz problemy z Excelem? Uzyskaj pomoc na grupie Keep Calm And Use Excel.


0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *