Minuty czytania: 4

Lista rozwijana – 3 proste sposoby

Listę rozwijaną w Excelu możesz wykorzystać na wiele sposobów. Od stworzenia formularza, po interaktywne wykresy. W tym artykule poznasz 3 proste sposoby na stworzenie listy. Dowiesz się jakie są różnice i zalety każdej z nich. Na końcu artykuły znajdziesz plik z opisywanymi tu przykładami.

Checklista


Lista rozwijana w komórce

Najprostszym i często wykorzystywanym sposobem na listę rozwijaną, jest wykorzystanie funkcjonalności – poprawność danych. Załóżmy, że chcesz stworzyć listę rozwijaną, z której będzie możliwe wybranie jakiegoś miasta. Przygotuj listę miast w dowolnym zakresie w arkuszu. Kolejne kroki jakie musisz zrobić:

 • Zaznacz komórkę, w której ma powstać lista rozwijana.
 • Przejdź na wstążkę DANE i wybierz POPRAWNOŚĆ DANYCH.
 • W zakładce USTAWIENIA, wybierz z listy rozwijanej LISTĘ.
Lista rozwijana - ustawienia poprawności danych


 • W polu ŹRÓDŁO, kliknij w ikonę z komórkami. To pozwoli Ci zaznaczyć zakres z miastami, które wcześniej wpisałeś. Jeżeli wiesz jak nadawać NAZWY – w tym miejscu zamiast wskazywać zakres – możesz podać wcześniej zdefiniowaną nazwę.
Źródło danych do listy rozwijanej


 • Po zaznaczeniu zakresu, ponownie kliknij w ikonę z komórkami. To pozwoli Ci powrócić do menu USTAWIENIA, w oknie dialogowym SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DANYCH. Teraz wystarczy, że klikniesz w przycisk OK.
Wybór źródła danych do listy

 • Lista rozwiana jest gotowa. Klikając w komórkę z listą, będziesz mógł zobaczyć wszystkie wcześnie wpisane miasta.
Wybór z listy


Lista rozwijana jako kontrolka formularza

Drugim sposobem na listę jest wykorzystanie kontrolki formularza. Na karcie DEWELOPER (z tego artykułu dowiesz się jak ją włączyć) kliknij polecenie WSTAW.

Lista rozwijana - karta DEWELOPER - polecenie WSTAW


Pojawi się menu z dwoma grupami: kontrolki formularza i formanty ActiveX (o tych drugich później) W ramach kontrolek, możesz używać takich jak: przycisk, pasek przewijania, pole wyboru (tzw. checkbox) i właśnie lista, która tu nazywa się pole kombi.

Kliknij w nią, a następnie trzymając lewy przycisk myszy „narysuj” jej kształt w wybranym przez Ciebie miejscu arkusza.

Lista rozwijana - pole kombi


Jak wypełnić formant, miastami? Wykonaj następujące kroki:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy, w listę.
 • Wybierz FORMATUJ FORMANT z menu kontekstowego.
 • Pojawi się okno dialogowe FORMATOWANIE FORMANTU.
 • Na karcie FORMANT, kliknij ikonę dla pola ZAKRES WEJŚCIOWY.
 • Podobnie jak wcześniej, możesz teraz zaznaczyć zakres komórek, w którym wpisałeś nazwy miast. Wracasz do menu, ponownie klikając w ikonę.
 • Możesz jeszcze wybrać komórkę, która będzie pojawiała się liczba, reprezentująca pozycję miasta na liście (po jego wybraniu). W tym celu wybierz ikonę przy polu ŁĄCZE KOMÓRKI. Jest to opcja, którą możesz wykorzystać później do różnych obliczeń czy interakcji z użytkownikiem. Na przykład przy wykorzystaniu takich formuł jak: INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ.
Lista rozwijana -formant formularza - pole kombi


Lista rozwijana jako formant ActiveX

Ostatni sposób na listę z opcjami do wyboru to tzw. pole kombi (formant ActiveX) Do pewnego momentu postępujesz analogicznie, jak przy kontrolce formularza: klikasz kartę DEWELOPER, wybierasz WSTAW i z sekcji FORMANTY ACTIVEX wybierasz POLE KOMBI.

Podobnie jak wcześniej rysujesz oczekiwany kształt listy w wybranym przez Ciebie miejscu arkusza. W tym miejscu zaczynają się różnice.

Po pierwsze, po narysowaniu formantu zauważysz z pewnością dwie rzeczy:

 1. Klikając w formant, nie możesz jeszcze używać listy. Jesteś w tzw. trybie projektowania i aby to zmienić, musisz odkliknąć ikonę TRYB PROJEKTOWANIA na wstążce DEWELOPER.
 2. W pasku formuły pojawił się dziwny zapis:
  =OSADŹ(„Forms.ComboBox.1″;””)

  Zapis Forms.ComboBox.1 sugeruje, że masz do czynienia z kodem VBA. Ale nie musisz znać VBA, aby wykorzystać formant.

Lista rozwijana - kontrolka ActiveX


Co musisz zrobić?

 • W TRYBIE PROJEKTOWANIA, wybierz formant prawym przyciskiem myszy.
 • Z menu kontekstowego wybierz WŁAŚCIWOŚCI.
 • Pojawi się dość rozbudowane menu w języku angielskim. Interesują Cię dwie pozycje: ListFillRange i LinkedCell. Pełnią one dokładnie te same funkcje jak w przypadku kontrolki formularza. W pierwszym przypadku wypełniasz listę danymi, a w drugim wskazujesz komórkę, która będzie połączona z wyborem konkretnej wartości z listy.

Niestety nie możesz wybrać zakresów za pomocą myszki. Musisz wpisać odpowiedni adres zakresu. W przypadku kontrolki ActiveX, po wybraniu jakieś pozycji z listy, pojawi się ona bezpośrednio w komórce połączonej (LinkedCell), a nie jako wartość reprezentująca jej pozycję na liście (jak w przypadku kontrolki formularza)

Lista rozwijana - właściwości formantu ActiveX


Chcesz lepiej poznać Excela? Zapisz się na Excelness News


Podsumowanie

Poznałeś trzy sposoby na stworzenie listy rozwijanej. Wszystkie przykłady znajdziesz w tym pliku. Czy któryś z nich jest lepszy od innego? Najkrócej mówiąc nie. Wszystko zależy od tego czego konkretnie potrzebujesz.

Najczęściej będziesz wykorzystywał opcję ze sprawdzaniem poprawności. Dzięki tej funkcjonalności stworzysz listę zarówno do formularzy, jak i opcję do interakcji z użytkownikiem w przypadku bardziej skomplikowanych raportów. Wybrana wartość, zawsze pojawia się w komórce, w której stworzysz daną listę.

Kontrolka formularza daje Ci co najmniej dwie nowe możliwości. Po pierwsze do każdej kontrolki możesz przypisać makro. Po drugie po wybraniu wartości z listy, w połączonej komórce nie pojawia się ta wartość tylko liczba reprezentująca pozycję tej wartości na liście. Wbrew pozorom,
w niektórych przypadkach to może być kluczowa funkcja .

Najbardziej złożona opcja to ta z kontrolką ActiveX. Pozwala na oprogramowanie jej przez kod VBA. To daje Ci najwięcej możliwości i zapewnia największą elastyczność. Przykładowo, możesz wypełniać listę dynamicznie w kodzie VBA, nie odwołując się do jakiegokolwiek zakresu komórek.

Wierzę, że teraz tworzenie formularzy i raportów z listami rozwianymi będzie dla Ciebie codziennością 😉 Pochwal się w komentarzu, którą z opcji zacząłeś wykorzystywać.

Masz problemy z Excelem? Uzyskaj pomoc na grupie Keep Calm And Use Excel.


0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *