Minuty czytania: 5

POWER PIVOT [3]: Analiza danych

Gimnastyk na poręczach.

Analiza danych oraz ich prezentacja dzięki Power Pivot stają się prostsze. Zyskujesz więcej możliwości, bo możesz korzystać z szerszego zakresu danych (powiązanych w relacje) Ponadto możesz wykorzystywać dodatkowe miary, aby lepiej zobrazować i zrozumieć dane. O tym przeczytasz w trzeciej części cyklu o Power Pivot.

W pierwszej części serii o dowiedziałeś się do czego służy
Power Pivot oraz poznałeś podstawy. Część druga nauczyła Cię jak budować relację pomiędzy tabelami z danymi. Skończyliśmy tworząc plik, który będzie podstawą do dalszych ćwiczeń.

Analiza danych w Power Pivot – jak to zrobić?

Na początku serii postawiliśmy przed sobą pewne zadanie, a mianowicie – na podstawie zestawu względnie niepowiązanych danych mamy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • jak wyglądały koszty w podziale na grupy i podgrupy?
 • które piony i działy kosztowały najwięcej?
 • jaki jest rozkład kosztów pomiędzy miastami?
 • czy premie były wypłacane regularnie czy podlegały jakimś wahaniom?

Zanim odpowiesz na te pytania, musisz wiedzieć w jaki sposób możesz stworzyć raport na podstawie danych powiązanych relacjami w modelu danych.

 • Na wstążce POWER PIVOT, kliknij ikonę ZARZĄDZAJ w sekcji MODEL DANYCH.
 • Będąc w POWER PIVOT, na wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE kliknij w dolną część przycisku TABELA PRZESTAWNA.
Polecenie tabela przestawna w Power Pivot

Zobaczysz kilka opcji, z których część na pewno nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Na przykład tabela przestawna czy wykres przestawny.

Co reprezentują pozostałe opcje?

 • Wykres i tabela (w poziomie) – utworzysz jednocześnie wykres i tabelę przestawną, które będą domyślnie położone obok siebie, w poziomie.
 • Wykres i tabela (w pionie) – utworzysz jednocześnie wykres i tabelę przestawną, które będą domyślnie położone obok siebie, w pionie.
 • Dwa wykresy (w poziomie)- utworzysz jednocześnie dwa wykres przestawne, które będą domyślnie położone obok siebie, w poziomie.
 • Dwa wykresy (w pionie) – utworzysz jednocześnie dwa wykres przestawne, które będą domyślnie położone obok siebie, w pionie.
 • Cztery wykresy – utworzysz jednocześnie cztery wykres przestawne, które będą domyślnie ułożone w formie szachownicy.
 • Spłaszczona tabela przestawna – utworzysz tabelę przestawną w układzie tabelarycznym (kolejne kategorie znajdą się w osobnych kolumnach)

To, że analizy danych możesz dokonać w tabeli przestawnej jest dość naturalne. W końcu to podstawowe narzędzie Excela do tego typu zastosowań. To co odróżnia wykorzystanie tabeli przestawnej w przypadku Power Pivot, to możliwość korzystania z danych z wielu różnych tabel jednocześnie (o ile wcześniej zostały powiązane relacjami)

Analiza danych: KPI i DAX

Ponadto, na wstążce Power Pivot mamy kilka opcji powiązanych z analizą danych.

Analiza danych - sekcja Obliczenia na wstążce Power Pivot

Krótko mówiąc, pola obliczeniowe to dodatkowe miary, które pozwalają na obliczenia, których nie jesteś w stanie przeprowadzić za pomocą samej tabeli przestawnej. Do ich tworzenia wykorzystujesz specjalny język tworzenia formuł DAX. O podstawach DAX i jego możliwościach przeczytasz w kolejnej części serii.

Gdy stworzysz miarę, możesz ją wykorzystać do stworzenia KPI (ang. Key Performance Indicator) czyli kluczowego wskaźnika, który pozwala zobrazować jak wartości z tabeli przestawnej mają się do innych wartości (cel i realizacja) Przykład takiego rozwiązania również pokażę Ci przy okazji kolejnej części serii.

Analiza danych - kluczowe wskaźniki efektywności

Analiza danych, czyli odpowiedzi na pytania

Wracając do naszego pliku, danych i przykładu…

Z poprzednich części wiemy, że:

 • dane do analizy znajdują się w poniższych arkuszach
Nazwy arkuszy w Excelu

 • aby móc używać tych danych jako logicznej całości konieczne było połączenie ich w relacje
Widok relacji w Power Pivot

Do odpowiedzi na pytania z początku artykułu – wykorzystamy najprostsze narzędzie, czyli spłaszczoną tabelę przestawną (układ tabelaryczny). Odpowiednią opcję znajdziesz w POWER PIVOT, na wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE pod przyciskiem TABELA PRZESTAWNA. Do dzieła!

Analiza danych: jak wyglądały koszty w podziale na grupy i podgrupy?

Ponieważ dane z tabel masz powiązane relacjami, w polach tabeli przestawnej zobaczysz taki widok.

Pola tabeli przestawnej

Jak widać masz dostęp do wszystkich powiązanych tabel i pól. To jedna z największych zalet Power Pivot! Możesz analizować dane z różnych źródeł, łącząc je w logiczną całość.

W tym zadaniu potrzebujemy: wartości kosztów, grup i podgrup kosztowych. Przede wszystkim dodajmy grupę i podgrupę kosztów w tabeli przestawnej.

Analiza danych - przykład wykorzystania Power Pivot. Dane w tabeli przestawnej.

Jeżeli zapoznałeś się wcześniej z danymi, na pewno zobaczysz tu pewną nielogiczność. Dla grupy kosztowej Wynagrodzenia, mamy wszystkie podgrupy kosztowe (np. ZUS). Dzieje się tak dlatego ponieważ, nie dodałeś jeszcze żadnej wartości do pola obliczeniowego tabeli przestawnej.

Dodajmy Wartość z tabeli tbl_dane.

Analiza danych - przykład wykorzystania Power Pivot. Dane w tabeli przestawnej podsumowane.

Jak widzisz, w tabeli przestawnej zostają tylko te grupy i podgrupy kosztów, dla których rzeczywiście występowała jakaś wartość.

Po uporządkowaniu tabeli, z łatwością odpowiemy na pierwsze pytanie w tym zadaniu.

Analiza danych - przykład wykorzystania Power Pivot. Dane w tabeli przestawnej uporządkowane i podsumowane.

Analiza danych: które piony i działy kosztowały najwięcej?

W kolejnych krokach sposób postępowania będzie bardzo podobny do opisanego powyżej. To co musisz robić, to tak „układać” tabelę przestawną, aby odpowiadać na postawione pytania. Jedyne co Cię ogranicza to poziom znajomości standardowej tabeli przestawnej.

Poniżej przykład, który pokazuje 3 najdroższe działy w każdym pionie.

Analiza danych - przykład wykorzystania Power Pivot. Największe wartości kosztów.

Analiza danych: jaki jest rozkład kosztów pomiędzy miastami?

W tym przypadku zadanie jest wyjątkowo proste. Wystarczy Miasto z tabeli tbl_MPK oraz Wartość z tabeli tbl_dane.

Analiza danych - przykład wykorzystania Power Pivot. Podział kosztów wg miast.

Analiza danych: czy premie były wypłacane regularnie czy podlegały jakimś wahaniom?

Dodając czas, wartość oraz ograniczając podgrupę kosztów tylko do premii, widzimy że wypłacane premie podlegały dość dużym wahaniom.

Analiza danych - przykład wykorzystania Power Pivot. Rozkład premii wg miesięcy.

Kompletne rozwiązanie znajdziesz także w tym pliku.Podsumowanie

W trzeciej części serii o Power Pivot dowiedziałeś się jak przeprowadzić analizę danych powiązanych relacjami. Wykorzystujesz do tego tabelę lub wykres przestawny, co czyni obsługę całego narzędzia dość intuicyjnym, przynajmniej w końcowej fazie.

Oczywiście im lepiej znasz możliwości tabel przestawnych, tym bardziej wykorzystasz to narzędzie. Ewentualne braki zawsze można nadrobić na szkoleniu 😉


Wróć do poprzednich części:

 1. POWER PIVOT cz.1 – instalacja i podstawy obsługi
 2. POWER PIVOT cz.2 – przygotowywanie danych i łączenie ich w relacje

Masz problemy z Excelem? Uzyskaj pomoc na grupie Keep Calm And Use Excel.0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *